Mediation

Wat is mediation?

Mediation biedt een veilig en vertrouwelijk proces waarin partijen onder leiding van een onafhankelijke en neutrale derde - de mediator - zelf tot een gezamenlijke oplossing van hun problemen willen komen. Partijen houden dus, anders dan bij arbitrage of een rechterlijke uitspraak, zelf invloed op de oplossing.

De mediator leidt en begeleidt het mediationproces, is katalysator. Hij lost het geschil niet op, dan doen partijen zelf. Een belangrijk doel is herstel van de communicatie. Het mediationproces is er op gericht eerst zakelijke en persoonlijke kwesties te inventariseren en vervolgens tot klaarheid te brengen. Als daarna de onderliggende belangen duidelijk zijn, dan kan er (samen)gewerkt worden aan toekomstgerichte oplossingen.

Onderlinge relaties worden daarbij niet onnodig beschadigd, zodat:

Er geldt volledige vertrouwelijkheid: 'alles' wat in een mediation wordt besproken, is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en kan later niet in een eventuele juridische procedure worden gebruikt.

Werkwijze

De wil van alle partijen een conflict op te lossen en zich in te zetten, zijn voorwaarden voor (het kunnen slagen van) een mediation. Daarom wordt vaak begonnen met een pre-mediation. In die bijeenkomst kunnen de deelnemers en de mediator persoonlijk kennis maken, kunnen vragen worden gesteld, wordt mediation als methode besproken en het draagvlak voor mediation onderzocht. Het besluit van partijen en de mediator om met elkaar in zee te gaan wordt pas na afloop van de bijeenkomst genomen.

De Roos mediation werkt volgens de richtlijnen van de Mediators federatie Nederland. De basis van een mediation is de Mediationovereenkomst. Deze overeenkomst vormt samen met het MfN-reglement en de Gedragsregels de basis van het proces. Concepten van overeenkomst, reglement en gedragsregels ontvangen de deelnemers vanzelfsprekend vooraf.

N.B. Een eerste gesprek kan meestal binnen éen tot twee weken plaatsvinden.

Duur

Een mediation voltrekt zich in een of meer sessies met in beginsel alle betrokkenen. Elk van deze bijeenkomsten duurt circa twee uur, in overleg zijn langere sessies mogelijk.

Het aantal sessies is afhankelijk van de aard van de problemen en het aantal betrokkenen, maar met name van de inzet van elk van de partijen. In de praktijk vraagt een gemiddelde mediation - voor zover die al bestaat - drie tot zes bijeenkomsten.

Co-mediation

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de aard van de problemen wordt een mediation uitgevoerd door één mediator dan wel in een gelijkwaardige samenwerking van twee mediators.

Deze zogeheten co-mediation biedt de mediators de mogelijkheid tot een betere observatie en analyse van alle facetten van de communicatie, uitwisseling van inzichten en expertise en een rol- en taakverdeling. Het optimaliseert de kansen op een goed resultaat van de mediation en de snelheid van het proces.

De mediators

De mediators waarmee u namens De Roos mediation te maken krijgt, zijn MfN-registermediator en zeer ervaren als mediator én in de (para)medische wereld. Daarbij kennen ze die wereld, weten wat er actueel speelt en verstaan uw ‘jargon’. Zij werken daarbij in heel Nederland.

Door hun MfN-registratie zijn ze onderworpen aan het MfN klacht- en tuchtrecht. Raadpleegt u voor meer informatie daarover de internetsite van de Mediators federatie Nederland te Rotterdam.

De kosten

De kosten van een mediation bestaan uit een vergoeding op uurbasis van de mediator(s) - onafhankelijk van het bereiken van een oplossing - een tegemoetkoming in reiskosten en de eventuele huur van een neutrale vergaderlocatie. Voor sessies ‘buiten kantooruren’ worden géén extra kosten in rekening gebracht.

Als tegemoetkoming in de reiskosten wordt - 'ongeacht waar' in Nederland - per bijeenkomst een half uur reistijd heen en een half uur reistijd terug berekend en géén kilometervergoeding,

Huisartsen die lid zijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) krijgen een korting van 15% op het uurtarief. 

Fiscale aftrekbaarheid

Vrijgevestigde beroepsbeoefenaren kunnen de zelf betaalde kosten in beginsel ten laste van de praktijkwinst brengen. Overleg daarover met de eigen belastingadviseur is uiteraard raadzaam.