Verwijzers

Een belangrijk deel van de mediations met en trainingen voor medische en paramedische beroepsbeoefenaren, kwam en komt tot stand door verwijzing. Belangrijke verwijzers en opdrachtgevers in dat verband waren/zijn onder meer de volgende organisaties: